Blog

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

เมื่อท้าวสุรนารี ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อปีพุทธศักราช 2395 อายุ 81 ปี เจ้าพระยามหิศราธิบดีผู้เป็นสวามี ได้ฌาปนกิจศพ และสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ ณ วัดศาลาลอยซึ่งท้าวสุรนารีได้สร้างไว้ เมื่อเวลาผ่านไปเจดีย์ชำรุดลง พลตรีเจ้าพระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี) ครั้นเมื่อยังเป็น พระยาประสิทธิศัลการ ข้าหลวงเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการเมืองนครราชสีมา องคมนตรี และรัฐมนตรี ได้บริจาคทรัพย์สร้างกู่ขนาดเล็ก

4 สัญญาณเตือนอาการป่วยทางจิต

ชีวิตมนุษย์หลีกเลี่ยงความทุกข์ได้ยาก แต่เราสามารถเข้าใจและจัดการไม่ให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความทุกข์ทับถมที่รุนแรงจนเกินไปได้ มาดูสัญญาณเตือนอาการป่วยทางจิตมีอะไรกันบ้าง 1.อาการทางกาย…การเตือนเบื้องต้น อาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติทางร่างกายอาจะรักษาให้หายขาดได้ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน การรับประทานยา การผ่าตัด เป็นต้น