Blog

4 สัญญาณเตือนอาการป่วยทางจิต

ชีวิตมนุษย์หลีกเลี่ยงความทุกข์ได้ยาก แต่เราสามารถเข้าใจและจัดการไม่ให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความทุกข์ทับถมที่รุนแรงจนเกินไปได้ มาดูสัญญาณเตือนอาการป่วยทางจิตมีอะไรกันบ้าง 1.อาการทางกาย…การเตือนเบื้องต้น อาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติทางร่างกายอาจะรักษาให้หายขาดได้ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน การรับประทานยา การผ่าตัด เป็นต้น