สนทช.ชงงบบูรณาการแก้น้ำท่วม-แล้งทุกลุ่มน้ำเข้าครม.สัญจร

“สนทช.”ชงงบบูรณาการแก้น้ำท่วม-แล้งดันน้ำเค็ม ทำแผนแม่บททุกลุ่มน้ำในแผน 20 ปี เข้า ครม.สัญจร ระบุโครงการขนาดใหญ่ ขอรัฐบาลหาแหล่งเงินภายนอก เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.)เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชติ(กนช.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็นประธาน

ว่า ได้วางกรอบการทำงานปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯได้ทั้งระบบโดยใช้งบเพิ่มเติมปี 2561 ในแผนงานโครงการ 3 ส่วน ที่นำเข้าครม.สัญจร จันทบุรี-ตราด คือ 1.สทนช.ได้พิจารณาโครงการที่มีความพร้อมทั้งพื้นที่และประชาชนซึ่งสามารถดําเนินการได้ใน 7 เดือน ซึ่งมีโครงการผ่านการพิจารณา 216 โครงการ วงเงิน 4,212 ล้านบาทเมื่อดําเนินการแล้ว จะเพิ่มน้ำได้ 25.72 ล้าน ลบ.ม. และ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 898,499 ไร่ 2.งบประมาณปี2562 ซึ่งได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาจัดทํางบประมาณฯ บูรณาการฯน้ำ แล้วเมื่อวันที่ 24 ม.ค.  วงเงิน 128,784 ล้านบาท  และ3.แผนงานโครงการขนาดใหญ่ เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสําคัญของทุกภาคในระยะ 20 ปี ซึ่งจะเริ่มปีนี้ในภาคเหนือ เช่น การแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งลุ่มน้ำยมทั้งระบบ การพัฒนาบึงขนาดใหญ่ บึงบอระเพ็ด-บึงสีไฟ ภาคกลาง เช่น การป้องกันน้ำท่วมลุ่มน้ำเจ้าพระยาเต็มระบบ และภาคอีสาน เช่น การเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน ได้แก่ การผันน้ำป่าสัก-ลําตะคอง การผันน้ำห้วยหลวง และภาคตะวันออก เช่น การเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อเกษตร-อุตสาหกรรม การป้องกันน้ำท่วมลุ่มน้ำปราจีนบุรี และ การป้องกันน้ำทะเลรุก และภาคใต้ เช่น การป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตร-ชุมชนเมือง ได้แก่ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี และ ชุมพร. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

About the author: admin